Activiteiten

LHV Academie

12-04-2018

Mascha Bots houdt bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een voordracht voor startende apotheekhoudende huisartsen. 

Seminar - Privacy in de zorg en de AVG (tweede editie)

19-04-2018

Per 1 januari 2018 zijn zorginstellingen in de zin van de Wkkgz die op grote schaal gegevens verwerken verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Nederlandse wetgever loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. 

 

Op 19 april 2018 organiseren wij een tweede editie van het een seminar over privacy in de zorg en de gevolgen van de invoering van de AVG. Dit seminar is bedoeld voor zorgaanbieders die willen weten aan welke verplichtingen zij op grond van de AVG moeten voldoen.

 

Tijdens het seminar staan de gevolgen van de AVG voor de zorgpraktijk centraal. Onderwerpen als de verwerkersovereenkomst, het register van verwerkingsactiviteiten, persoonsgegevensbeveiliging, de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de functionaris voor de gegevensbescherming komen aan bod.

 

Programma 19 april 2018:

15.45 – 16.15 uur    Ontvangst

16.15 – 18.30 uur    Privacy in de zorg en de AVG

18.30 – 19.30 uur    Borrel/napraten

 

Locatie: KBS Advocaten te Utrecht (zie contact).

 

Opgeven kan via seminars@kbsadvocaten.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van den Burg (06-19356989)

of Erik Luijendijk (06-52343574). 

Academie voor Gezondheidsrecht: Basiscursus Gezondheidsrecht

24-05-2018

Op 24 mei 2018 verzorgen Nicolette Cremers (jurist Zorgverzekeraars Nederland) en Mascha Bots (advocaat bij KBS) voor de Academie voor Gezondheidsrecht  de eerste dag van de basiscursus Gezondheidsrecht met als onderwerpen:

  • Marktordening in de zorg
  • Bekostiging van de zorg
  • Het stelsel van (langdurige) zorgverzekeringen
  • Bestuur en toezicht

Medilex: Algemene verordening gegevensbescherming in de zorg (AVG)

25-05-2018

Medilex organiseert op 25 mei 2018 een informatiebijeenkomst over de AVG en de gevolgen die de nieuwe privacyvoorschriften hebben voor zorgaanbieders. Mrs. Erik Luijendijk en Niels van den Burg verzorgen een ochtendsessie met als onderwerp Privacy in de zorg en de AVG . 

De heer C. van Balen, senior inspecteur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zal een toelichting geven over de rol van de AP als toezichthouder. 

 

Locatie: 

NH Hotel Amersfoort

Stationsstraat 75
3811 MH Amersfoort
Nederland

 

Voor deze Medilex-bijeenkomst zijn nog plaatsen beschikbaar. Klik op onderstaande button (Lees meer) om u aan te melden.

 

Workshop bij ANT: samenwerkingsvormen voor tandartsen en ontwikkelingen voor zzp’ers

14-06-2018

Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende vormen waarin de samenwerking juridisch kan worden vormgegeven. In deze workshop op 14 juni 2018 wordt u door mr. Niels van den Burg geïnformeerd wat in de praktijk de meest voorkomende samenwerkingsvormen zijn. Verder worden de laatste ontwikkelingen voor zzp’ers behandeld. Tot slot wordt aandacht besteed aan de criteria voor ondernemerschap die de Belastingdienst hanteert voor zzp’ers.