Activiteiten

Seminar - Privacy in de zorg en de AVG

15-03-2018

Per 1 januari 2018 zijn zorginstellingen in de zin van de Wkkgz die op grote schaal gegevens verwerken verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De Nederlandse wetgever loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. 

 

Op 15 maart 2018 organiseren wij een seminar over privacy in de zorg en de gevolgen van de invoering van de AVG. Dit seminar is bedoeld voor zorgaanbieders die willen weten aan welke verplichtingen zij op grond van de AVG moeten voldoen.

 

Tijdens het seminar staan de gevolgen van de AVG voor de zorgpraktijk centraal. Onderwerpen als de verwerkersovereenkomst, het register van verwerkingsactiviteiten, persoonsgegevensbeveiliging, de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de functionaris voor de gegevensbescherming komen aan bod.

 

Programma 15 maart 2018:

15.45 – 16.15 uur    Ontvangst

16.15 – 18.00 uur    Privacy in de zorg en de AVG

18.00 – 19.00 uur    Borrel/napraten

 

Locatie: KBS Advocaten te Utrecht (zie contact).

 

Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

 

Als u uw interesse voor deelname kenbaar maakt (graag per e-mail: seminars@kbsadvocaten.nl) dan zullen wij u informeren als de datum bekend is van het volgende seminar.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van den Burg (06-19356989)

of Erik Luijendijk (06-52343574). 

Congres “Back to the Future” - Kinderlongverpleegkundigen

27-03-2018

De Stichting Scholing Kinderlongverpleegkundigen organiseert op dinsdag 27 maart 2018 een Congres onder de naam "Back tot the Future".

 

mrs. Niels van den Burg en ChiChi de Haan van KBS verzorgen twee programma onderdelen:

- Privacyregels, waar rekening mee te houden in de praktijk;

- Toedienen van medicatie aan kinderen op school of KDV, mag dat?

 

Locatie: Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 te Amersfoort
 

Workshop Huisartsbeurs: Verantwoordelijkheden en risico’s bij waarnemen

07-04-2018

Op zaterdag 7 april 2018 opent de Jaarbeurs in Utrecht haar deuren voor de elfde editie van de LHV Huisartsbeurs. Tijdens de beurs zal mr. Niels van den Burg twee workshops verzorgen over de verantwoordelijkheden en risico’s bij waarnemen in de huisartsenpraktijk. 

LHV Academie

12-04-2018

Mascha Bots houdt bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een voordracht voor startende apotheekhoudende huisartsen. 

Academie voor Gezondheidsrecht: Basiscursus Gezondheidsrecht

24-05-2018

Op 24 mei 2018 verzorgen Nicolette Cremers (jurist Zorgverzekeraars Nederland) en Mascha Bots (advocaat bij KBS) voor de Academie voor Gezondheidsrecht  de eerste dag van de basiscursus Gezondheidsrecht met als onderwerpen:

  • Marktordening in de zorg
  • Bekostiging van de zorg
  • Het stelsel van (langdurige) zorgverzekeringen
  • Bestuur en toezicht

Workshop bij ANT: samenwerkingsvormen voor tandartsen en ontwikkelingen voor zzp’ers

14-06-2018

Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende vormen waarin de samenwerking juridisch kan worden vormgegeven. In deze workshop op 14 juni 2018 wordt u door mr. Niels van den Burg geïnformeerd wat in de praktijk de meest voorkomende samenwerkingsvormen zijn. Verder worden de laatste ontwikkelingen voor zzp’ers behandeld. Tot slot wordt aandacht besteed aan de criteria voor ondernemerschap die de Belastingdienst hanteert voor zzp’ers.