Activiteiten

Seminar - Bestuurders in de zorg: opgelet

09-11-2017

KBS Advocaten organiseert op 9 november 2017 een seminar om kennis en ervaring uit te wisselen over bestuurlijk handelen in de zorg.

 

Dit seminar is bedoeld voor bestuurders van zorginstellingen (care en cure), zbc's, msb's, branche-organisaties en koepels.

 

Nieuwe wet- en regelgeving en intern en extern toezicht zetten de bestuurder in de zorg steeds meer onder druk. Instellingen komen meer en meer in financiële moeilijkheden. Risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid nemen toe.

 

Tijdens dit seminar bespreken wij actuele ontwikkelingen die voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurder van belang zijn. Ook de wet bestuur en toezicht rechtspersonen komt aan bod. De centrale vraag is: “welke risico’s dienen bestuurders in de zorg te signaleren, te prioriteren en te beperken.”

Aanmelden kan per e-mail: (seminars@kbsadvocaten.nl) of telefonisch: 030 - 2122800.

Contactpersonen: Mieke Stap en Ruud van der Mark.

Workshop bij ANT: samenwerkingsvormen voor tandartsen en ontwikkelingen voor zzp’ers

07-12-2017

Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende vormen waarin de samenwerking juridisch kan worden vormgegeven. In deze workshop op 7 december 2017 wordt u door mr. Niels van den Burg geïnformeerd wat in de praktijk de meest voorkomende samenwerkingsvormen zijn. Verder worden de laatste ontwikkelingen voor zzp’ers behandeld. Tot slot wordt aandacht besteed aan de criteria voor ondernemerschap die de Belastingdienst hanteert voor zzp’ers.